Entries by Gerry Vandeput

Hoeveel vaste kosten aanrekenen?

Verschillende tips voor de verhuurder om gemeenschappelijke kosten correct door te rekenen aan de huurder. Hoeveel mag je aanrekenen als vaste kost? Wie moet wat betalen? Mogen de vaste kosten geïndexeerd worden? Hoe kun je deze afspraken het beste vastleggen.

Aandachtspunten voor verhuurders van appartementen

Waar moet je als verhuurder extra rekening mee houden als je een appartement in mede-eigendom verhuurd? Publicatie/ huurcontract/ verzekering/ informatieplicht … opletten met de hervorming van de appartementswet, vanaf 01/01/2019 moet de verhuurder verplicht de jaarlijkse besluiten van de algemene vergadering bezorgen aan de huurder, en is dit niet meer de taak van de syndicus.

Welke huurprijs kan ik vragen?

Welke huurprijs kan je vragen als eigenaar van een woning? Waar moet je rekening mee houden om deze huurprijs te bepalen, kan je onderhandelen over de huurprijs? En nog vele tips om het meeste uit je investering te halen.

Help mijn huurder betaalt niet!

Een nachtmerrie voor elke verhuurder: de huurder betaalt niet tijdig. Wat nu? Tips wanneer je best actie onderneemt bij huurachterstal. Hoe je dat als verhuurder kan doen. Ook belangrijk is voorkomen. Wat kan je doen om je tegen huurverlies te beschermen?

Huurcontract indexeren in Vlaanderen vanaf 2019

Voor alle huurcontracten die vanaf 2019 in werking zullen treden moet er een ander basisindexcijfer gebruikt worden, dit is niet meer dat van de maand voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract, maar wel het indexcijfer van de maand voordat het huurcontract start.