Mijn huurders gaan uit elkaar. Wat nu?

Voor huurcontracten met een hoofdverblijfplaats in Vlaanderen is het belangrijk om samenstellingen van het gezin op te volgen. Vaak sta je daar niet bij stil, je huurder heeft ook wel andere dingen aan het hoofd op dat moment. Echter, voor de rechten en plichten van je huurovereenkomst is het zeker belangrijk dat de huurder het nodige meldt en in orde brengt als zijn/haar relatie wijzigt. Als verhuurder is het ook niet onbelangrijk dat je weet waar je aan toe bent. 

Getrouwde huurders

  • Als het huurcontract voor het huwelijk is afgesloten door 1 van beide partijen, dan is het de plicht van de huurder om de verhuurder op de hoogte te brengen dat zijn burgerlijke stand gewijzigd is.
  • Gehuwde koppels zijn steeds beiden aanspreekbaar voor de huurgelden en schade vanaf het huwelijk. Ook als het huurcontract maar door 1 van beide getekend zou zijn.
    De partner die op deze manier aansluit bij de verhuur is wel niet gehouden om eventuele schulden of achterstal mee te betalen die zijn opgebouwd voor het huwelijk.
  • Dat wil ook zeggen dat een verhuurder bij getrouwde partners steeds de communicatie naar beide moet sturen, dus voor de geldigheid van een opzegbrief moet deze aan beide geadresseerd zijn.
  • Andersom ook, de huurders kunnen niet op eigen houtje een document naar de verhuurder versturen. Dat moet steeds samen gebeuren. Als de andere partner daar niet mee akkoord gaat, kan die de nietigheid van dat document inroepen, op voorwaarde dat de verhuurder op de hoogte was van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. Het document zal dan geen uitwerking krijgen.

Wettelijk samenwonende huurders

Dit wil zeggen dat het koppel zich heeft laten registreren bij de gemeente, maar dat ze niet gehuwd zijn. Wettelijk samenwonenden hebben dezelfde rechten en plichten als gehuwden op het vlak van de huur van een pand. 

Scheiding?

Zowel voor gehuwden die uit elkaar gaan, als voor wettelijk samenwonende geldt de regel dat ze zelf moeten bepalen wie de huur zal verderzetten.
Ze moeten dit wel schriftelijk laten weten aan de eigenaar, met de vermelding van de persoonsgegevens van de huurder die blijft wonen en de datum vanaf wanneer dit start.
Komen ze niet tot een oplossing, dan kan een vrederechter een beslissing hierin nemen.

Let wel op, indien de partners destijds samen de huurovereenkomst zijn aangegaan kan de eigenaar nog tot 6 maanden na de datum van verderzetting huurgelden vorderen van de vertrekkende partner indien de blijvende partner zijn verplichtingen niet zou nakomen.

Feitelijk samenwonend:

  • Dat zijn vrienden, familieleden of partners die samen een huis willen delen maar geen afspraken hierover op papier hebben staan.
  • Het verschil is dat de bijkomende huurder niet automatisch van rechtswege uit medehuurder wordt. Als hij of zij dat wel wenst dan moeten de huurders samen een verzoek tot medeverhuur indienen bij de verhuurder.
  • De verhuurder heeft 3 maanden de tijd om deze nieuwe huurder te aanvaarden. Wil hij dat niet, dan kan de huurder zich richten tot de rechtbank. Als verhuurder komt het natuurlijk niet vaak voor dat je dit weigert, want eigenlijk heb je meer zekerheid doordat er nu 2 personen kunnen aangesproken worden voor de betaling of de schade van het pand.


Let wel op, inwonende personen die de huurovereenkomst niet getekend hebben of geen aanvraag hebben gedaan bij de verhuurder om medehuurder te worden, hebben ook geen rechten in het huurpand. Dat betekent dat de contractuele huurder deze persoon altijd de deur kan wijzen en bij overlijden is er ook geen recht op verderzetting van de huur.

Wil je als feitelijk samenwonende extra zekerheid, dan kun je terecht bij de notaris voor een samenlevingscontract. Zo’n contract heeft niets te maken met het statuut van feitelijke of wettelijke samenwoners: het gaat bijna alleen over de materiële kant van de zaak. Je legt bijvoorbeeld vast wie welk goed bezit. Of wie de huur van een bepaalde eigendom betaalt indien jullie uit elkaar gaan.

Domicilieadres

Mag je zomaar je domicilie plaatsen op een huurpand?

De huurder mag, tenzij in huurcontract iets anders is overeengekomen, mensen bij hem laten inwonen zonder dit te melden aan de verhuurder.
Zolang deze geen huur betalen, want dan zou er sprake zijn van onderverhuur.
Hij moet er zich wel van bewust zijn dat het vestigen van een domicilie van die persoon op zijn huurpand wel gevolgen kan hebben voor hemzelf: mogelijke schuldeisers kunnen zich aanbieden op dit adres. Ook als je van een uitkering geniet zou deze aangepast kunnen worden door de wijziging van de  gezinssituatie.

Hoe kan je weten dat iemand zijn domicilieadres op jouw eigendom heeft ingeschreven?
Je kan dit navragen bij de gemeente. 

Belangrijk om te weten

De keuze om je als huurder te domiciliëren op het huuradres heeft gevolgen voor de wetgeving waaraan de huurovereenkomst onderworpen is. Is de huurder niet gedomicilieerd op het huuradres (zoals een student), dan geldt de gewone huurwetgeving.

Maar heeft de huurder zijn domicilieadres overgeplaatst, dan wordt het adres waar de kamer gelegen is zijn hoofdverblijfplaats. In dat geval is het woninghuurdecreet van toepassing. Omdat de meeste bepalingen hiervan van dwingende aard zijn, mag hiervan niet afgeweken worden in het huurcontract. Een voorbeeld hiervan is de opzegtermijn. Alle informatie over de huurwet kun je raadplegen via het Vlaamse Woninghuurdecreet

Plaatsbeschrijving

Bij een breuk is het aan te raden een nieuwe plaatsbeschrijving op te maken, zo kan de eventuele schade op het ogenblik van de relatiebreuk nog gevorderd worden op beide partners. Het nadeel is natuurlijk dat zo’n plaatsbeschrijving geld kost en dat de verhuurder hierin ook zou moeten participeren.

Besluit

Niets is mooier dan de liefde, dus hoopt iedereen natuurlijk om zo lang als mogelijk gelukkig samen te kunnen blijven. Ook voor de verhuurder is het veiliger een gehuwd of samenwonend koppel te kiezen, omdat hij op deze manier meer financiële zekerheid verkrijgt.

Maar zoals je kan lezen is het toch belangrijk om af en toe stil te staan bij de gevolgen van relationele beslissingen. Een goede communicatie tussen huurders en verhuurder zorgt dikwijls al dat veel problemen vermeden kunnen worden. Vermeld daarom bij het ondertekenen van het huurcontract reeds het nodige aan je huurders.