Wat zijn gemeenschappelijke lasten?

Naast de huurprijs moet een huurder ook de kosten betalen van nutsvoorzieningen, onderhoud van de gezamenlijke ruimtes, de syndicus enz. Als eigenaar van een pand of een gebouw kan je die kosten op werkelijke basis aan hem doorrekenen of je kan aan je huurder een forfaitaire vergoeding vragen.
Forfaitair wil zeggen: een vast bedrag per maand waar alle kosten van de gemene delen worden verzameld en na een afgesproken periode wordt er een afrekening gemaakt, waarbij de huurder het verschil moet bijbetalen of zal terugvorderen.

Wat mag en wat niet?

Mag je als eigenaar zomaar zelf beslissen hoeveel je huurder moet betalen aan vaste kosten? Zijn hier richtlijnen of beperkingen voor? Voor de niet-vastgelegde kosten is er een regel: de huurder betaalt de kosten en lasten die nodig zijn om de woning te gebruiken.

Voor de woningverhuur in Vlaanderen is er sinds begin 2019 een verdeling vastgelegd in de vulgariserende toelichting 

Een greep uit de belangrijkste kosten en hun verdelingen :

 • Verbruikskosten nutsvoorzieningen: 100% voor de huurder
 • Kosten voor vuilnisophaling : 100% voor de huurder
 • Kleine herstellingen + vervangen batterijen rookmelder : 100% huurder
 • Grote herstellingen + bijdrage reservefonds : 100% eigenaar
 • Kosten Syndicus : 34% ten laste voor de huurder 66% te dragen door de eigenaar
 • Kosten Conciërge: 75% ten laste van de huurder en slechts 25% voor de eigenaar
 • Het regelmatige onderhoud van de lift is voor 50% verdeeld, stel wel : als er een reparatie aan de lift uitgevoerd zal worden moet deze kost door de eigenaar gedragen worden.
 • De onroerende voorheffing is voor woninghuur volledig ten laste van de eigenaar, tenzij de huurder een bepaald voordeel geniet door een inwonende persoon te laste. Indien dit zich voordoet kan de huurder vragen om dit voordeel in mindering te brengen van de huur.
 • Kosten van een rentmeester of immokantoor: ten laste van de persoon die deze inschakelt (uiteraard meestal de eigenaar)  
 • Blokpolis: De blokpolis is een verzekering voor een gebouw waarin meerdere woningen zitten van verschillende eigenaars. De verhuurder mag deze kosten -net zoals met zijn/haar brandverzekering van het gebouw- niet doorrekenen.

Wat als mijn kosten stijgen?

Na verloop van een aantal jaren kan dit forfait mogelijks niet meer volstaan om de werkelijke kosten te dekken. Dit geldt des te meer omdat de kosten van elektriciteit, water enz. de laatste jaren aanzienlijk stijgen. Hoe ga je dan best te werk? Het is aangeraden om jaarlijks de totale kosten per kavel op te tellen en deze te vergelijken met de forfait die je doorrekent aan je huurder. 

3 manieren om de kostenforfait te verhogen:

 • Voorzie dit in het contract
  In het huurcontract kan je een bepaling opnemen dat het kostenforfait wordt gekoppeld aan de schommelingen van de index. Je kan ook overeenkomen dat het forfait na verloop van een welbepaald aantal jaren stijgt (zo bv. met 2 % per jaar).
 • Onderling akkoord
  Zijn jullie dit niet overeengekomen in het huurcontract , dan kan je het forfait niet zomaar eenzijdig aanpassen, tenzij je huurder ermee akkoord gaat.
  Bespreek het met je huurder, versterk je vraag met de bewijsstukken van je kosten, dit is niet verplicht maar de huurder heeft wel altijd het recht om deze eens te mogen inzien.  Als je tot een akkoord komt met je huurder,  kan je ook best een addendum opmaken en deze aan de huurovereenkomst koppelen, die je beiden nog eens tekent.
 • Vraag een omzetting
  Je kan op elk moment aan je huurder een omzetting vragen van een forfaitaire afrekening van de kosten naar een systeem van afrekenen op basis van werkelijke kosten. Indien er geen akkoord tot stand komt kunnen zowel de eigenaar als de huurder met deze vraag naar de rechter stappen.