Kenmerken van een patrimoniumvennootschap

Een mogelijkheid om met een vennootschap in vastgoed te investeren, is een patrimoniumvennootschap. Die is bedoeld voor het beheren van roerend en onroerend vermogen. Ook beleggers die nog geen vennootschap hebben, kunnen zo’n patrimoniumvennootschap oprichten.

Belangrijk om te weten is dat een patrimoniumvennootschap geen aparte soort vennootschap is, maar elke bestaande vennootschapsvorm kan aannemen. Investeerders kiezen meestal voor een nv of bvba, of in het nieuwe vennootschapsrecht een bv.

Voordelen van een patrimoniumvennootschap

De voordelen van een patrimoniumvennootschap zijn grotendeels dezelfde als die van een ‘gewone’ vennootschap:

  • Minder belastingen betalen

Via een patrimoniumvennootschap kan de je aankoopprijs van het vastgoed afschrijven en de interesten op een eventuele lening fiscaal aftrekken. Als je als privépersoon een lening bent aangegaan, kan je slechts rekenen op een forfaitaire aftrek.  Ook alle kosten en taksen die voortvloeien uit het onderhouden van dit vastgoed, brandverzekering, onroerende voorheffing, registratierechten, … – zijn aftrekbaar. Een particulier kan dat niet.

  • Je vermijdt schenkings- en successierechten

Met een patrimoniumvennootschap vermijdt je schenkings- en successierechten. Via een schenking kan je de aandelen namelijk doorgeven aan je kinderen of andere erfgenamen. Een schenking kan met of zonder notariële akte. Een populaire techniek is de handgift. Daarbij zijn er geen schenkingsrechten. Belangrijk is wel om de schenking vroeg genoeg te doen: wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn wel nog steeds successierechten verschuldigd.

  • Je behoudt de volledige controle

Ook familiale redenen kunnen aan de basis liggen van een patrimoniumvennootschap. De structuur ervan garandeert namelijk een optimaal controlemechanisme voor het beheer en behoud van een familievermogen.

Nadelen van een patrimoniumvennootschap

  • De erfenis is voor iedereen gelijk

Bij de erfenis van een patrimoniumvennootschap kan onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen. Iedere erfgenaam krijgt namelijk evenveel aandelen. Dat klinkt logisch, maar voor belangrijke beslissingen is een meerderheid nodig. Twee of meer erfgenamen moeten het dan met elkaar eens zijn, en dat ligt bij een erfenis niet altijd voor de hand.

  • De belasting op meerwaarde

Een patrimoniumvennootschap betaalt bij de verkoop van vastgoed een meerwaardebelasting op het volledige verkoopbedrag, en dus niet enkel op de meerwaarde. De taks geldt ook altijd, terwijl particulieren enkel belast zijn op de meerwaarde en vijf jaar na de aankoop van het vastgoed vrijgesteld zijn.

  • Boekhoudkundige verplichtingen

Een patrimoniumvennootschap is verplicht om een boekhouding te voeren. De kosten voor het beheer van een patrimoniumvennootschap kunnen al snel oplopen als je dit op de klassieke manier moet verwerken met personeel. Daarom is het zeker interessant om al vanaf de start na te denken hoe je zo efficiënt mogelijk deze administratie kan verwerken. Pols gerust eens vrijblijvend naar een richtprijs voor automatische huuropvolging.

Conclusie

Je vastgoed onderbrengen in een patrimoniumvennootschap is vaak pas interessant voor een portefeuille vanaf 650 a 750.000 euro vastgoedwaarde.

Met een vennootschap in vastgoed investeren, biedt verschillende voordelen, op voorwaarde dat je op voorhand goed nagedacht hebt en een financieel en fiscaal langetermijnplan voor ogen hebt. Overleg dus zeker met je boekhouder, accountant of fiscalist.