2 maanden huurwaarborg verhoogd naar 3 maanden

Als verhuurder weet je wellicht dat het wettelijk verplicht was om maximaal 2 maanden huur te vragen van je huurders als huurwaarborg. Verschillende partijen hebben een debat geopend om dit, net als vroeger, te verhogen tot maximaal 3 maanden. Nu de verhuur een Vlaamse bevoegdheid is geworden was het mogelijk om dit punt, samen met heel wat andere punten op tafel te gooien. Het ontwerp van het verhuurdecreet werd in juli goedgekeurd. Daardoor wordt onder andere binnenkort deze maatregel ook ingevoerd.

Garantie voor de verhuurder

Deze maatregel wordt door vele verenigingen gezien als een pijnpunt voor de “kleine” huurder en voor gezinnen. Voor wie het vaak een probleem is om dit bedrag bij elkaar te sparen. Langs de andere kant merken ook wij dat er regelmatig bij het einde van de verhuurperiode veel schade is die ten laste van de huurder komt. Het ontbreken van basisonderhoud door de huurder blijkt hier dikwijls een oorzaak te zijn. Door het feit dat er tot nu toe slechts een huurwaarborg was van 2 maanden, werd een deel deze kosten dikwijls onterecht door de verhuurder ten laste genomen. We zijn er van overtuigd dat de verhoging tot 3 maanden een aantal risico’s weghaalt bij de verhuurder. Risico’s die niet meer verrekend moeten worden in het beoogde rendement van het vastgoed. Dus uiteindelijk zou het een win-win situatie moeten worden voor alle partijen.

Anonieme huurwaarborglening

Iedereen is het er over eens dat er mensen en gezinnen zijn die het moeilijk hebben om 3 maanden huur bij elkaar te sparen. Daarom zal de regering de anonieme huurwaarborglening in het leven roepen, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. Deze laat toe dat het bedrag geleend wordt en renteloos terugbetaald kan worden. Hiermee lijkt deze aanpassing dus een win-win situatie voor zowel de huurder als de verhuurder.

Andere aanpassingen in het huurdecreet

Er zijn nog andere aanpassingen voorzien in het Vlaamse huurdecreet. Zo zullen indexeringen gekoppeld worden aan investeringen in energiebesparende maatregelen. Wij volgen de wetgeving hierrond op en berichten op onze blog zodra er aanpassingen zijn die voor u als verhuurder interessant zijn. Wij passen uiteraard ook meteen onze software aan zodat u wettelijk in orde blijft, afhankelijk van de regio waar uw verhuurd vastgoed zich bevindt.