Entries by Gerry Vandeput

Help mijn huurder betaalt niet!

Een nachtmerrie voor elke verhuurder: de huurder betaalt niet tijdig. Wat nu? Tips wanneer je best actie onderneemt bij huurachterstal. Hoe je dat als verhuurder kan doen. Ook belangrijk is voorkomen. Wat kan je doen om je tegen huurverlies te beschermen?

Huurcontract indexeren in Vlaanderen vanaf 2019

Voor alle huurcontracten die vanaf 2019 in werking zullen treden moet er een ander basisindexcijfer gebruikt worden, dit is niet meer dat van de maand voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract, maar wel het indexcijfer van de maand voordat het huurcontract start.